THY ORDBOG udkommer 17. november

Publiceret 01-11-2023

En helt særlig ordbog med en lang historie udkommer fredag den 17. november. Kom og vær med til at fejre det!

At det nu er muligt at realisere et så omfattende projekt har en meget lang historie, der tager sin begyndelse med ordbogens ”hovedforfatter” Torsten Balle (1900-1978), der i en menneskealder indsamlede kilder til Thy-dialekter. I 1953 tilbyder Torsten Balle sin hjælp til professor Peter Skautrup ved Institut for Jysk Sprog og Kulturforskning ved Aarhus Universitet - både med hensyn til stednavne og dialektord.

Ved Balles død i 1979 skrev professor Niels Åge Nielsen: ”Det viste sig, at vi her havde fundet en mand, der, foruden at han var indfødt og stadig talte dialekten, også var fuldt uddannet i lydskrift og i stand til at høre de fine forskelle i dialektens lyde. Det blev snart klart, at vi trygt kunne overlade hele arbejdet med thybomålet til ham. I de mange år, der fulgte, passede han støt arbejdet med at opbygge en alfabetisk seddelsamling over hele dialekten.

Med stor omhu fandt han i forskellige egne frem til gamle, som sad inde med specialviden. Han skaffede sig introduktion til dem og indfandt sig så hos dem med sin båndoptager og spurgte ud. Derefter sad han hjemme og lyttede tålmodigt til båndene og skrev det sagte ud i lydskrift og lavede på andre maskinskrevne ark oversættelser til rigssproget med kommentarer”.

Så vidt Niels Åge Nielsen der til universitetet fik overdraget Torsten Balle samling af optegnelser samlet i en stor kommode, der kom til at stå upåagtet indtil lektor og dialektforsker Torben Arboe fra ”Institut for Kommunikation og Kultur - Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning” for nogle år siden tog initiativ til at bearbejde og supplere de mange data.

Nu er arbejdet gjort helt færdig og udsendes som et illustreret værk i to bind af forlaget Knakken, der er tilknyttet Lokalhistorisk Arkiv i Thisted, som Torsten Balle var stifteren af.

De to bind sælges samlet til en pris af kr. 380,- og kan købes hos boghandleren eller direkte fra forlaget www.knakken.dk. 

Vær med til at fejre og markere udgivelsen den 17. november på Biblioteket i Thisted kl. 14.00-16.45. Læs mere om arrangementet på Thy360.dk.