Kulturtjeneste Thy

Open Call - Kulturtjeneste Thy

Publiceret 10-05-2024

Kulturtjeneste Thy kalder på ansøgninger fra kunstnere i og omkring Thy, der ønsker at lave æstetiske læreprocesser med børn i uge 36-37 2024, til ”Mød en kunstner”, et optaktsprojekt til Børnekulturnatten Thy

”Mød en kunstner” afvikles hvert år i uge 36-37 i samarbejde med Dagtilbud og Undervisning i Thisted Kommune. Ugen fungerer som optakt til Børnekulturnatten, hvorfor de to arrange-menter altid deler tema.

I 2024 er det overordnede tema ”Byens liv og lyde”. Temaet blev udviklet i 2024 af arbejdsgrup-pen for Børnekulturnatten i samarbejde med Billedskolen i Thy.

Krav til kunstnerens ansøgning:

 • Temaet for projektet skal være ”Byens liv og lyde”, men indholdet er selvfølgelig op til krea-tiv og kunstnerisk fortolkning.
 • Projektet skal være målrettet enten:
  •  de 4-5-årige (største gruppe i dagtilbud)
  • de 6-9-årige (indskolingen) eller
  • de 9-12-årige (mellemtrin)
 •  Projektet skal kunne afvikles på én dag på den enkelte skole eller i det enkelte dagtilbud (ca. 3 timer i dagtilbud om formiddagen, hvoraf den ene time er opstilling og nedtagning (kan
  Udsnit af figur med vindertemaet ”Byens liv og lyde”.
  deles op på 2x1 time til to hold) og 5 timer på en skole, hvoraf den ene time er opstilling og ned-tagning).
 • Et fokus på æstetiske læreprocesser, på børnenes deltagelse og på en solid, grundig og ty-delig kommunikation med det pædagogiske personale.
 • En beskrivelse af, hvad du ønsker at lave med børnene, og hvordan børnene deltager i processen.

Need to know:

 • Open call-perioden strækker sig fra onsdag 1. maj til fredag 31. maj 2024.
 • Indkommende ansøgninger behandles i uge 23. Svar udsendes i uge 24.
 • Forløbene afvikles i uge 36-37. Vi forventer, at kunstneren afvikler 4-5 workshops på for-skellige daginstitutioner og skoler i løbet af ugen.
 • Kunstnere hyres efter BMMK-overenskomst. Medlemskab af BMMK er en fordel. Alle kunstnere skal indsende 3-5 billeder af deres aktiviteter til Kulturtjeneste Thy ifm. afrap-portering til BMMK.
 •  Materialebudget pr. kunstner er på op til 2.000 kr.
 • Lokale kunstnere prioriteres over alle andre. Dette begrundes med behovet for at op-bygge kendskab og relationer mellem det lokale kunstfelt og daginstitutioner og skoler i kommunen.
 • Hvis der ikke arbejdes med et slutprodukt, bedes kunsterne indsende billeder, videoopta-gelser eller lignende procesdokumentation, der viser, hvad børnene har oplevet i deres forløb med ”Mød en kunstner”. Beskriv gerne i ansøgning.
 • Elevernes produkter/kunsternes procesdokumentation udstilles i Thisted Musikteater som en del af Børnekulturnatten. I skal være opmærksomme på, at børnenes produkter skal kunne transporteres fra skolen til Thisted Musikteater i Thisted.

Nice to know:

 •  ”Mød en kunstner” er finansieret af Dagtilbud og Undervisning i Thisted Kommune og ko-ordineres centralt af Kulturafdelingen. Der søges om tilskud hos BMMK.
 •  ”Mød en kunstner” fungerer som optakt til den lokale Børnekulturnat, der bliver afholdt fredag 13. september 2024.
 •  ”Mød en kunstner” er en del af den kulturfagsstrategiske indsats i Thisted Kommune, hvor-for et centralt mål er at nå ud på alle skoler og dagtilbud, således at så mange børn som muligt får lov at møde en professionel kunstner.
 • ”Mød en kunstner” handler om proces frem for produkt – om mødet med kunsten frem for et resultat.
 • I 2023 samarbejdede Kulturtjeneste Thy med 14 skoler, 2 specialtilbud og 20 dagtilbud med 9 lokale og semilokale kunstnere inden for genrerne design, drama, billedkunst og musik.

Deadline 31. maj 2024

Ansøgninger sendes til:
Peter Musgaard Sauer, Kulturtjeneste Thy
kulturrummet@thisted.dk
tlf.: 28904123