Fripladser

Musikskolen råder over et begrænset antal fripladser, der efter ansøgning kan tildeles børn og unge fra økonomisk vanskeligt stillede familier.

Ansøgningsfrist 15. juni.

Vores fripladser tildeles efter følgende retningslinjer:

  • Fripladserne prioriteres til elever under 18 år.
  • Husstandsindkomst for tildeling af fripladser er under 300.000 kr.
  • ​Er der mere end 1 hjemmeboende barn under 20 år, forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første.
  • Instrumentleje og evt. udgifter til noder ved instrumentalundervisning hører ikke under fripladsen.
  • Der tildeles kun friplads til én aktivitet pr. elev. Er denne aktivitet en instrumentalaktivitet, kan der på lige fod med andre instrumentalelever deltages gratis i sammenspil og øvrige fællesfag.
  • Musikskolens ledelse træffer beslutningen om tildeling af friplads.

Alle oplysninger vedrørende ansøgning og tildeling af friplads behandles fortroligt.

Hent ansøgningsskemaet her.