Bøger er stadig et hit

Publiceret 14-12-2022

I en verden hvor børns leg og fritid bliver mere og mere digital, er bøger fortsat et hit, viser projekt BOGglad. Erfaringen peger på, at vi kan styrke børns læselyst - men det kræver, at vi gør bøger mere tilgængelige.

Af Sara Edske Møller

I maj måned kørte projekt BOGglad ud med flere tusinde bøger til vuggestuer, børnehaver, SFO’er og fritidsklubber i hele Thy. Forinden havde mange af institutionerne bygget boghuler, indrettet læsenicher og i det hele taget gjort klar til de nye minibiblioteker inde såvel som ude. Og nu stod børnene spændte og klar med alt fra flag, H.C. Andersen-hatte, kage og saftevand. Klar til at tage imod deres nye bøger.

Børnenes møde med bøgerne gjorde indtryk på de ellers garvede børnebibliotekarer.

”Det var en fest! Den helt spontane og umiddelbare glæde var stor. Og så var børnene både stolte og taknemlige,” fortæller Heidi Thing og fortsætter:

”De tog enormt stort ejerskab over bøgerne. Alle – store som små – drenge som piger gik ombord i de mange kasser. Pakkede ud, satte på plads, gik i gang med at læse, bladre og flokkes om bøgerne.”

Nyhedens interesse eller varig læselyst?

Projekt BOGglad er officielt afsluttet. Alligevel har KulturRummet samlet børnebibliotekarer og repræsentanter fra de mange institutioner, for alle ønsker at lære af erfaringerne. Hvordan er det gået de mange bøger? Gør de en forskel?

Mange af tilbagemeldingerne fra BOGglad-deltagerne er positive:

”Vi kan se at de børn, der ikke tidligere har haft interesse i at kigge i bøger, de bruger det faktisk meget. Især de tosprogede børn.”

”Bøgerne samler børn på tværs af alder, klasser og køn.”

”At gå i boghulen er blevet en aktivitet på lige fod med at gå i hallen”

”Tit når der er et barn, der går hen og finder en bog, så støder flere til”

Men der er også udfordringer. Det kræver nemlig nye vaner og rutiner at tænke bøgerne ind, så det bliver lige så naturligt at gå i bibliotekshjørnet med Birthe som at gå med Hanne i hallen eller lave perleplader med Patrick. Og her efterspørger pædagogerne stadig konkrete bud på aktiviteter, men også måder at få involveret kollegaer, så de ikke alene har ansvaret for at løfte opgaven. Samtidig er der også helt lavpraktiske udfordringer i forhold til at hold styr på bøgerne og få dem organiseret. 

”Vi børnebibliotekarer står klar til at sparre om udvikling af nye aktiviteter, og vi har allerede aftalt med BOGglad-institutionerne, at vi mødes igen næste år og fortsat deler udfordringer og succeser. Vi er lykkedes med at hente godt 775.000 kroner hjem til bøger, og vi vil gøre vores til, at bøgerne bliver slidt op. Det vil være så trist, hvis de stod og samlede støv på hylderne. Men det er der heldigvis ikke noget, der tyder på, kan vi allerede nu se,” fortæller en tilfreds Heidi Thing.

BOGglad styrker fagligheden

BOGglad er lykkedes med at inspirere børn og pædagoger, men inspirationen går også den anden vej. 

”Vi er vant til at have skoler på besøg på biblioteket og tage ud i børnehaverne. Men der er mange af de ting, vi udbyder til skoleklasser, som lige så godt kunne foregå i SFO’en. BOGglad har virkelig åbnet vores øjne for SFO’erne. Det er oplagt for os, at styrke samarbejde med og tilbuddene til dem,” konkluderer Mieke Green Rasmussen. 

Begge børnebibliotekarer står klar på sidelinien som sparringspartner, så læselysten kan få de bedste kår, for BOGglad har inspireret de to børnebibliotekarer.

”Vi har taget tankerne bag BOGglad og læselyst med os. Vi har holdt oplæg på Professionshøjskolen UCN, KulturRummets egne lærerkurser og så har BOGglad affødt en temamåned om læselyst i februar.

Der rykker læselystaktiviteter ind på biblioteket i Hurup, Hanstholm og Thisted, så børn kan læse med tju-hej og bevægelse, udfylde bogmærker med anbefalinger til bøger, man har læst eller lade sig inspirere af bookstagram-væggen, hvor man kan se andre anbefalinger af bøger,” fortæller Mieke Green Rasmussen og slutter:

”Vi arbejder videre med læselysten og holder øje med nye projekter og idéer, vi kan bygge ovenpå det fundament, som BOGglad har skabt.”

Læs også artiklen "8000 bøger på vej ud i hele Thy".  Mangler

Om BOGglad

Slots og Kulturstyrelsen har uddelt 24 millioner til 98 BOGglad-projekter rundt omkring i Danmark. Formålet er at øge børns læselyst i fritiden. KulturRummet har hentet godt 784.000 kroner hjem til glæde for næsten 900 børn fordelt på 12 institutioner, klubber og SFO’er i hele Thy. Pengene er udelukkende gået til bøger.